Janniche - Folkeskolelærer, sangunderviser og korleder

"Kost og Kolbøtte" -Kampagne

Published Date d. 12.3.17

 

Deskription: Youtube-klippet inkluderer sangene til "Kost og kolbøtte"- kampagnen. Denne kampagne er målrettet vuggestue- og børnehavebørn. Sangene og de dertilhørende tekster kan også bruges tværfagligt i skolen fx i indskolingen eller på mellemtrinnet...

Vaske hænder - Kampagne

Published Date d. 6.3.17

 

Deskription: Vi har i forældrebestyrelsen i børneinstitutionen Søtorp udarbejdet en "Vaske hænder"-kampagne...

Musikundervisning i 1.b på Tranegårdskolen

Published Date d.18..1.21


Deskription:

Kære 1.b,

I denne video indgår 5 "skal" - opgaver og 1 "kan" opgave til jer. 1. "skal" - opgave: Syng med på "Morgensang i 1.b", rap, klap og udarbejd et freeze! 2. "skal" - opgave: Kreer et rasleinstrument med ris og udarbejd en rytme. 3. "skal" - opgave: Find 4 orange ting/genstande i hjemmet. 4. "skal" - opgave: Kreer et teaterstykke ved hjælp af de fire ting/genstande - imens du synger med på Wulle Wap-sangen. 5. "skal" - opgave: Udarbejd en playliste med fire af dine yndlingsnumre. Beregn playlistens varighed (sekunder/minutter) eller udarbejd et "matematisk skøn. 1. "kan" - opgave: Afspil playlisten - imens du synger med på dine yndlingsnumre og gør rent på dit værelse.

Musik- og matematikundervisning i 1.b og 2.a på Tranegårdskolen

Published Date d.29.1.21


Deskription:

Kære elever i 1.b og 2.a. Da emnet i dag handler om tænder – starter vi med at synge: ”Jeg har en rokketand”. Herefter introducerer jeg til nedenstående seks børnesange. Opgaven: 1. Kast en 6-sidet terning. 2. Den side (antal prikker) – som terningen viser – er den første sang, som du skal afspille. 3. Lyt til teksten i børnesangen/verset/versene + syng med på børnesangene. 4. Der indgår et dyr eller flere dyr i verset/versene. 5. Vis hvordan dyret/dyrene bevæger sig. 6. Hvor mange tænder – tror du, at dyret/dyrene har?. 7. Brug genstande til at vise hvor mange tænder dyret/dyrene har. Genstandene placeres indenfor et felt. 8. Opstil en tabel + et diagram– der viser det antal tænder, som dyret/dyrene har. Tabellen og diagrammet SKAL udarbejdes ”i hånden” eller i regneark.

De Smukke Unge Mennesker (cover) af Kim Larsen

Published Date d. 28.6.19

 

Deskription: Mit 2.-3. klasseskor på Tranegårdskolen sang til dimissionen tirsdag d.25.6.19 for 9.a, min dygtige matematikklasse: 9.b, forældre og ansatte. Mathias Dons akkompagnerede på guitar.

Pigerne sang: 'De Smukke Unge Mennesker' (cover) af Kim Larsen.

Mellem Linjerne (cover) af Mads Langer

Published Date d.8.7.19


Deskription: Mit 2.-3. klasseskor på Tranegårdskolen sang til dimissionen tirsdag d.25.6.19 for 9.a, min dygtige matematikklasse: 9.b, forældre og ansatte. Mathias Dons akkompagnerede på guitar.

Pigerne sang: 'Mellem Linjerne' (cover) af Mads Langer.


Luciaoptog på Øregård Gymnaisum. Første del. 

Published Date d.14.12.19


Deskription: Janniche - Direktion af mit luciakor bestående af elever fra 2.-, 3.- og 4.klasseskoret og 6.klassespigerne fra Tranegårdskolen.

Luciaoptog på Øregård Gymnaisum. Anden del. 

Published Date d.14.12.19


Deskription: Janniche - Direktion af mit luciakor bestående af elever fra 2.-, 3.- og 4.klasseskoret og 6.klassespigerne fra Tranegårdskolen.

Musikundervisning på Tranegårdskolen 

Published Date d.24.3.20


Deskription: Janniche - Kreative ideer til sang og musik i indskolingen. 

Musikundervisning på Tranegårdskolen 

Published Date d.30.3.20


Deskription: Janniche - Kreative ideer til sang og musik i indskolingen. 

Musikundervisning på Tranegårdskolen 

Published Date d.5.4.20


Deskription: Janniche - Kreative ideer til sang og musik i indskolingen.